Bokslutsrapporter

Här finns alla bokslutsrapporter som ger en kort resumé av bokslut från företag i branschen.

Crispo Paper ökade omsättningen och investerade

Industriprofil förbättrade marginalen

NWP-ÅF behöll omsättning och flyttade till nya lokaler

PSS behöll lönsamheten trots pandemin

Annons

Förpacknignsföretag betalar tillbaka Coronastöd – ”kan inte anses ha befunnit sig i kris”

Goda råd gav Econopack vinstökning

Displayföretag tappade försäljning – behöll lönsamheten

Modulpac öppnade kapsylerna – fortsatt god lönsamhet

Annons

Prendo tappade omsättning men ökade resultat

Leverantör gör kanonår trots Covid

Meri med god marginal 

Ok under omständigheterna för ÅF i Sollentuna

Annons

Skåne-ÅF ökade trots pandemi med gott resultat

Leverantör tog sig över 100 miljoner – fortsatt mycket god lönsamheten

Stabilt år för Kafab som växte med fem

Österbergs Förpackningsmaskiner förbättrade marginalen

Annons

ÅF tappade 25 procent av omsättning men ökade resultatet

Tufft år för leverantör av pennor

Leverantör och förädlare ökade marginellt

Strongpoint Labels växte under pandemiåret – ökad efterfrågan inom livsmedel

Annons