Bokslutsrapporter

Här finns alla bokslutsrapporter som ger en kort resumé av bokslut från företag i branschen.

Schur Pack Sweden förbättrade marginalen

Quadpak ökade kraftigt både omsättning och marginal

Nöjd fortsätter stark tillväxt – gick över en halv miljard

Annons

ÅF landade flera storkunder – nu bygger man ny skräddarsydd anläggning

Glada toner hos ÅF med egen produktion som växer och investerar

Återförsäljare delade ut 12 miljoner

Annons

Starkt år för poppis branschvarumärke

Gåvoleverantör dubblade omsättningen – passerade 100 miljoner

Eskils digitaliserade och klimatneutraliserade under pandemin

Annons

Skylt- och dekorföretaget sålde för 30 miljoner

Golf-tryckeri ökade 51 procent

Starkt första kvartal för Scandbook

Försäljningen ökade med 25 procent och rörelseresultatet närmar sig tvåsiffriga tal.

Annons

Leverantör slog samman bolag och dubblade nästan omsättningen

Plastprint ökade med 20 procent

Interket ökade både omsättning och resultat

Annons

Danagårdlithos fina år innan fusionen med Göteborgstryckeriet

Billes Tryckeri vände till vinst – ökade satsningarna på hållbarhet

Bokslutsrapport: Billes Tryckeri i Göteborg vände till svarta siffror under bokslutsåret som avslutades i augusti 2021. Rörelseomsättningen gick ner något till 187 (198) miljoner kronor och övriga intäkter skrevs till 9,4 (10,2) miljoner.

Under året varierade orderingången och var som sämst under vintern på grund av corona. Under 2021 investerade man i två nya HP Indigo och två skärbord för totalt 27 miljoner kronor. Man skriver i årsredovisningen att man både ökat omsättning och resultat under hösten 2021 och inledningen av 2022. Prishöjningarna på material och frakter är en utmaning men prognosen är att bolaget gör ett positivt resultat även i år trots osäkerheterna.

Framöver har man satt upp ett mål som ligger på 10 procents tillväxt varje år de kommande tre åren. 2025 ska man omsätta 275 miljoner kronor.

– Vi får se om vi lyckas nå de här målen, säger Niklas Bille i en kommentar. Innevarande år som avslutas sista augusti tror vi att vi når 215 miljoner med ett trevligt resultat i Billes Tryckeri.

Satsningen på logistiktjänster i Billes Dios (utskick, kampanjhantering och 3PL) har präglats starkt av pandemin och man har inte lyckats hitta tillväxt. Omsättningen landade på 21,1 (23,6) miljoner kronor och rörelseresultatet skrevs till -1,4 (-2,2) miljoner. Sedan årsskiftet har man en ny vd och flera nya säljare på Billes Tryckeri ska ge ökad försäljning. Under innevarande år räknar man med en tillväxt på 20 procent och ett positivt resultat för bolaget.

Ökad miljösatsning – alla leverantörer måste ta sitt ansvar

Niklas Bille, vd, berättar att Billes och Dios sedan början av 2021 beräknar sina totala CO2-utsläpp inklusive alla inköpta frakter, emballage, insatsvaror som färg, plåtar, papper och så vidare. Sedan klimatkompenserar man för alla de utsläpp detta genererar.

– Det gör att vi anser att inte bara Billes och Dios verksamheter är klimatneutrala, utan att alla produkter vi producerar och levererar är fullt ut klimatneutrala eller klimatkompenserade, säger Niklas Bille.

Det är ett omfattande arbete man gör med detta, ”men det känns meningsfullt och bra naturligtvis”, säger Niklas och fortsätter:

– Min förhoppning är att alla våra leverantörer framöver skall ta ansvar för det dom säljer till Billes och andra i branschen, och att vi därmed skall kunna förlita sig på att alla leverantörer tar ansvar för de CO2-utsläpp som deras verksamhet, och de varor de säljer är klimatneutrala, eller klimatkompenserade.

Billes Tryckeri AB:
O:
 186,6 (197,6) R: 2,4 (-1,0) A: 107 (118) 
År: 2021aug W:www.billes.se

Billes DIOS AB:
O: 21,1 (23,6) R: -1,4 (-2,2) A: 21 (23) 
År: 2021aug W: www.diosab.se

Ännu ett tufft år för Skånetryckeri

Lidbergs Grafiska i Skånska Skurup minskar fortsatt sin storlek. Under 2021 var man 25 (29) anställda och omsättningen landade på 18,1 (22,9) miljoner kronor. För sjätte året i rad skrev man rörelseresultatet i rött. Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,9 (1,8) miljoner kronor. I en kommentar till bokslutet skriver bolaget att det är positivare kring orderingång och omsättning under innevarande räkenskapsår och i januari 2022 ”ser orderläget relativt gott ut”.

Långa pappersleveranser och störningar i produktionen på grund av sjukdom försenar dock intäkterna. Styrelsens bedömning är att det är svårt att upprätta prognos för 2021-22 och att det pågrund av detta finns ”en väsentlig osäkerhetsfaktor kopplat till ovan och de sista årens svaga resultatutveckling som kan komma att medföra betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet i nuvarande skepnad”.

O: 18,1 (22,9) R: -1,4 (-2,0) Ö: 3,9 (1,8) M: -7,4 % (-8,5 %) A: 25 (29) 
År: 2021aug W: www.lidbergs.se

Annons

Kraftigt ökad marginal för kort-jätte

Mäklartryckeri hittade tillväxt igen

Annons
Annons