Bokslutsrapporter

Här finns alla bokslutsrapporter som ger en kort resumé av bokslut från företag i branschen.

Stabilt år för förädlare

Tillbaks på normala nivåer

New Wave Group nådde över 8 miljarder – men togs emot kyligt av marknaden

Gjorde sin högsta rörelsemarginal någonsin.

Annons

Starkt år för Parnass – nästan 25 procents marginal

Bra år för en till Fronta ÅF – som delar ut

Stabilt år för Fronta ÅF som delar ut

Annons

ÅF gjorde starkt år och förvärvades av bemanningsföretag

Eventbolaget som kom tillbaka

Stabilt år för 3PR som delar ut

Annons

Jättefint år två för nya Ernst Alexis som gjorde förvärv

Stadigt år för NWP ÅF – Förvärvade fastighet för planerad expansion

Nystartad aktör inom profil och pack omsatte nästan 5 miljoner första året – ”vi har 40 års erfarenhet”

Den nystartade aktören Tidaj (bolagsnamn Enkla i Malmö AB) fick en riktigt kanonstart på verksamheten som startade upp hösten 2021.

Bolaget har nu kommit in med sitt första bokslut, som dessutom är en månad kort (11 månader) och omsättningen landade på 4,6 miljoner kronor och rörelseresultatet skrevs till 0,6 miljoner kronor.

Enkla i Malmö erbjuder produkter inom två nischer, profilreklam och förpackningstillbehör och är startat av tre personer med gedigen erfarenhet av grafisk bransch.

– Vi är tre personer som tillsammans har över 40 års erfarenhet av affärsutveckling, projektledning och e-handel inom den grafiska branschen. För ungefär 1,5 år sedan startade vi upp vår egen verksamhet med en stark känsla av att det finns ett behov av att förenkla beställningar och produktion av förpackningar och profilprodukter, säger Robin Freij som är försäljningsansvarig och delägare, till Branschkoll.

Läs också: De lämnar tryckerikoncern och startar nytt grafiskt bolag

Driver två e-butiker

Omsättningen kommer från två webbshoppar, tidaj.se (fokus på profilprodukter) och enklapack.se där man bland annat säljer boxar, klisterdekaler och packtejp, allt med kundens egna design. På Enklapack.se kommer ett flertal nya förpackningsprodukter att lanseras nu under våren berättar Robin.

– Våra kunder finns i hela landet men merparten i Skåne. Företagen vi jobbar med är allt från lokala hårsalongen till  internationella börsnoterade bolag. Även om vårt fokusområde är e-handel så agerar vi också rådgivare till våra kunder när de har grafiska specialprojekt. Just nu är det full fart och vi ser fram emot 2023, avslutar Robin Freij.

Annons

Skyltställsproducent förbättrade lönsamheten

Kraftig tillväxt för etikettryckeri

Fortsatt tillväxt för HQ Print i Sunne

Annons

Förpackningskonsult förbättrade lönsamheten

Elanders gör rekordresultat – den globala försörjningskedjan förändras

Elanders har lämnat rapport för 2022. Helårsresultatet ”är vårt bästa någonsin”, skriver koncernchef Magnus Nilsson i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med tre miljarder kronor till 14.794 (11.733) miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Rensat för valutakurs­rörelser och förvärv ökade omsättningen med sex procent.

Det är främst affärsområdet Supply Chain Solutions som driver den förbättrade lönsamheten – rörelseresultatet ökade med 308 miljoner till 966 (658) miljoner kronor. Affärsområdet står nu för 81 procent av Elanders omsättning.

Styrelsen föreslår höjd utdelning på 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.

Print & Packaging Solutions

Affärsområdet Print & Packaging Solutions ökade med 8,9 procent under året och under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten närmare tolv procent, vilket främst var hänförligt till det nya kundavtal som aviserades för i rapporten för andra kvartalet. Implementationen av denna kund inom onlineprint har gått enligt plan. Beräknad årlig försäljning uppgår till cirka 100 miljoner med sin absoluta tyngdpunkt i fjärde kvartalet. Justerad EBITDA-marginal för affärsområdet skrevs till 6,0 (6,5) procent.

– För vårt affärsområde Print & Packaging Solutions fort­satte återhämtningen och de levererade ett fjärde kvartal som var klart bättre än föregående år. I kvartalet kunde vi se en stark åter­hämtning från både existerande och nya kunder inom onlineprint. Detta var den främsta anledningen till det bättre resultatet, kommenterar koncernchef Magnus Nilsson rapporten.

Man kunde även se positiva effekter av de prishöjningar som man gjort och att tillgången till material fortsätter att stabiliseras.

Lager och logistik gynnas kortsiktigt

Generellt är det fortsatt hög efterfrågan gällande extralagring av många olika typer av produkter, skriver man i rapporten. Det indikerar enligt Elanders en allmänt minskad efterfrågan, då återförsäljarledet börjar tacka nej till ytterligare leveranser.

”Kortsiktigt gynnar efterfrågan på extra lagringsyta logistikföretag som Elanders, då utnyttjandegraden på våra enheter ökar.”.

Förändrad försörjningskedja

Elanders börjar se tecken på att kunderna börjar förändra sin försörjningskedja. Detta sker främst genom en ökad andel inköpta komponenter från mer närliggande länder, skriver man.

– Ett bra exempel på detta är att biltillverkare i Europa köper mer komponenter från andra europeiska länder för att minska beroendet av Asien. Det borde gynna Elanders med vår starka närvaro i Europa. Ett annat exempel är att vissa datortillver­ kare har flaggat för att de avser att sluta använda chip tillverkade i Kina senast år 2024. Den globala försörjningskedja som vi känner idag kan komma att förändras, säger Magnus Nilsson.

Elanders helåret 2022

 • Omsättningen ökade till 14 974 (11 733) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 966 (658) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 6,5 (5,6) procent och en resultatförbättring om 47 procent.
 • Under perioden har engångsposter om cirka -26 Mkr netto belastat rörelseresultatet. Dessa är huvudsakligen hänförliga till det under fjärde kvartalet tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt den omvärdering av andelar i intresseföretag som gjordes i samband med en fusion under andra kvartalet.
 • Justerat nettoresultat ökade till 499 (348) Mkr, motsvarande 13,63 (9,60) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 42 procent.
 • Det operativa kassaflödet för perioden ökade till 1 210 (-105) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde -44 (-1 267) Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,15 (3,60) kronor per aktie för 2022.
 • Reduktionsmål har satts för koncernens växthusgasutsläpp. Det innefattar bland annat en reducering av koncernens utsläpp inom scope 1 och 2 med 50 procent till år 2030.

Elanders fjärde kvartalet 2022

 • Omsättningen ökade till 4 099 (3 364) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om fem procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med tvåsiffriga tillväxttal.
 • Justerad EBITA ökade till 331 (244) Mkr, vilket motsvarade en justerad EBITA-marginal om 8,1 (7,3) procent och en resultatförbättring om 36 procent.
 • Under perioden har engångsposter om -58 Mkr belastat rörelseresultatet. Dessa är hänförliga till det tidigare aviserade åtgärdsprogrammet i Tyskland samt ytterligare avsättning för tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat.
 • Justerat nettoresultat ökade till 184 (136) Mkr, motsvarande 5,11 (3,73) kronor per aktie, vilket är en förbättring med 37 procent.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 495 (-680) Mkr, varav köpeskillingar kopplade till förvärv utgjorde 1 (-1 153) Mkr.

Örebrotryckeri hittade både tillväxt och lönsamhet

Annons

Resultatet ”klart över förväntningarna” för Stibo i Katrineholm

Tillväxtsviten bruten för digitaltryckeri

Annons
Annons