Bokslutsrapporter

Här finns alla bokslutsrapporter som ger en kort resumé av bokslut från företag i branschen.

Stabilt år med hög marginal för skylttillverkare

Stabilt år för tryckeri och skyltmakare som ställde om till visir

Stark år för förpackningstryckeri som dubblade rörelseresultatet

Tufft år för eventbolag som tvingades till rekonstruktion

Annons

Nilörn avslutade 2020 med tillväxt – delar ut 23 miljoner kronor

NWP-ÅF tappade omsättning men gjorde bättre resultat

Västkusts-leverantören dubblade nästan rörelseresultatet

ÅF ökade kraftigt och betalade tillbaks permitteringsstöd

Annons

Strömberg förbättrade marginalen och slimmade organisationen

Ökningen efter förvärvet uteblev

Tryckeri höll kursen – förbättrade marginalen

Har anpassat verksamheten till minskad efterfrågan

Annons

ÅF behöll marginalen och blev ny ägare till webbshop

Stockholms-ÅF närmar sig 50 miljoner och anställde två

Högre web-to-print-volymer lyfte Elanders tryckeriverksamhet under Q4

”Jag är väldigt nöjd med att vi trots covid-19-pandemin lyckas prestera vårt bästa helårsresultat någonsin.” Så inleder Elanders koncernchef Magnus Nilsson sin kommentar till Elanders Bokslutskommuniké för 2020.

ÅF tappade en del omsättning men fortfarande urstark marginal

Annons

ÅF gjorde två förvärv och ökade marginellt

Västkusttryckeri höll kursen – ”haft flera diskussioner gällande samgående eller övertagande”

Jönköpingstryckerier fusionerade – omsatte nästan 30 miljoner

Fortsatt god marginal för Ala Tryck

Annons

Stabilt år med hög marginal för skylttillverkare

Av Branschkoll | 2021-02-25

Skylttillverkaren Håva-Skyltar i Malmö behöll sin omsättning på drygt 22,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet skrevs till 5,1 (5,0) miljoner kronor. O: 22,2 (22,3) R: 5,1 (5,0) M: 23,1 % (22,6 %) A: 10 (10) År: 2020jun W: www.havaskyltar.se

Stabilt år för tryckeri och skyltmakare som ställde om till visir

Av Branschkoll | 2021-02-25

NRA Repro i Umeå såg sin omsättning öka med 15,5 procent upp till 24,7 (21,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet skrevs till 1,3 (1,2) miljoner kronor. NRA som till vardags sysslar med skylttillverkning och tryckeriverksamhet ställde under pandemin om delar av sin verksamhet till att börja producera engångsvisir, något som fick en positiv inverkan på bolagets ställning och resultat. NRA ingår i koncernen Standardgruppen i Umeå.  Har beslutat att i år dela ut 1,0 (0,6) miljoner kronor i aktieutdelning. O: 24,7 (21,3) R: 1,3 (1,2) M: 5,2 % (5,4 %) A: 19 (19) År: 2020aug W: www.nra.se

Stark år för förpackningstryckeri som dubblade rörelseresultatet

Av Branschkoll | 2021-02-25

HQ Print som trycker emballage främst till livsmedelsindustrin såg sin omsättning öka med 21,2 procent upp till 45,4 (37,4) miljoner kronor. Rörelsesresultatet mer än dubblades och skrevs till 4,1 (2,0) miljoner kronor. Under året har bolaget gjort investeringar på strax över 700.000 kronor. Beträffande pandemin säger man att man inte påverkats nämnvärt. O: 45,4 (37,4) R: 4,1 (2,0) M: 9,0 % (5,3 %) A: 11 (10) År: 2020aug W: www.hqprint.se

Tufft år för eventbolag som tvingades till rekonstruktion

Av Branschkoll | 2021-02-25

Dohrns som sysslar med konsult- och produktionsverksamhet inom eventbranschen såg sin omsättning minska med -44,6 procent ner till 27,1 (48,9) miljoner kronor. Pandemin satte helt stopp för bolagets verksamhet i mars 2020 och de beställningar man hade inför våren och sommaren bokades av. Det här tvingade in Dohrns i en rekonstruktion som avslutades den 15 oktober 2020. Genom rekonstruktion, uppsägningar och statliga stöd samt att ställa om verksamheten mot byggbranschen har man kunnat hålla liv i företaget. Inför framtiden gör man bedömningen att bolaget kommer klara av att drivas vidare. O: 27,1 (48,9) R: -3,5 (1,3) M: -13,1 % (2,6 %) A: 18 (20) År: 2020jun W: www.dohrns.se

Annons

Nilörn avslutade 2020 med tillväxt – delar ut 23 miljoner kronor

Av Branschkoll | 2021-02-23

Etikett- och förpackningstillverkaren Nilörn tappade ”bara” 9 procent i försäljning under 2020 jämfört med 2019. Omsättningen landade på 618 (715) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 50,8 (66,2) miljoner. 2020 avslutades starkt med en tillväxt på 1 procent under Q4. I bokslutskommunikén framkommer att man erhållit permitteringsstöd i Europa och Asien på 12,3 miljoner kronor under 2020. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 2 (0) kronor per aktie, motsvarande 22,8 miljoner kronor. Man har sin bas i Borås med en stor geografisk spridning med tillverkning i många olika länder. Verksamheten i Bangladesh uppges har utvecklats mycket bra och har gynnats av volymer som flyttats från bland annat Kina. Det är ett fortsatt utmanande marknadsklimat där flertal länder, kunder och butiker har stängt ner. Samtidigt har e-handel och sport gynnats och Nilörn har attraherat kunder inom dessa segment, vilket bidragit positivt 2020. Krister Magnusson, vd Nilörn Enligt företaget har man en kassa som gör att man ”har möjlighet att ta vara på eventuella tillfällen som uppstår”. Nilörn Perioden oktober – december 2020 Orderingången ökade med 1 procent till 189 (188) MSEK Omsättningen ökade med 1 procent till 173 (171) MSEK Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 194 (171) MSEK, dvs enunderliggande organisk tillväxt om 13 procent Rörelseresultatet uppgick till 21,2 (11,6) MSEK Periodens resultat uppgick till 14,5 (7,1) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 1,28 (0,62) SEK Nilörn Perioden januari – december 2020 Orderingången minskade med 13 procent till 653 (749) MSEK Omsättningen i SEK minskade med 14 procent till 618 (715) MSEK Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 650 (715) MSEK, dvs enunderliggande organisk minskning om 9 procent Rörelseresultatet uppgick till 50,8 (66,2) MSEK Periodens resultat uppgick till 33,5 (47,2) MSEK Resultatet per aktie uppgick till 2,94 (4,14) SEK Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 24,8 (-33,9) MSEK Nilörns akte är noterad på Stockholmsbörsen.

NWP-ÅF tappade omsättning men gjorde bättre resultat

Av Branschkoll | 2021-02-22

Återförsäljaren New Promotion Sverige som är medlem i New Wave Profile såg sin omsättning minska med -15,7 procent ner till 15,9 (18,9) miljoner kronor. Rörelseresultatet skrevs till 1,6 (1,2) miljoner kronor. Man äger 60 procent av bolaget New Profile Skövde som under samma år omsatte 4,6 miljoner kronor.O: 15,9 (18,9) R: 1,6 (1,2) M: 10,2 % (6,2 %) A: 4 (4) År: 2020jun W: www.newpromotion.se

Västkusts-leverantören dubblade nästan rörelseresultatet

Av Branschkoll | 2021-02-22

Leverantören Vingas omsättning minskade med -6,7 procent ner till 126,3 (135,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade kraftigt och skrevs till 14,6 (8,0) miljoner kronor. Bolaget har idag verksamhet i tio länder fördelat på områdena: Produktmedia, Gåvor B2C och Lotterier / Lojalitetskoncept, majoriteten av omsättningen kommer från Norden. När pandemin bröt ut upplevde man kraftiga försäljningstapp, upp emot 80 procent. Men ganska snart började återhämtningen och i maj och juni såg man en kraftig ökning av sommarpresenter. Räkenskapsåret blev således betydligt bättre än man trott när pandemin först slog till. Vingas framtidsfokus sägs vara väldigt riktat mot hållbarhet, att ta fram mer hållbara tillverkningsmetoder och på ett tydligare sätt kommunicera sitt hållbarhetsarbete sägs vara prioriteringar framöver. Detta skriver man i sin årsredovisning som nyligen publicerats. O: 126,3 (135,3) R: 14,6 (8,0) M: 11,5 % (5,9 %) A: 27 (29) År: 2020jun W: www.vinga.com

ÅF ökade kraftigt och betalade tillbaks permitteringsstöd

Av Branschkoll | 2021-02-22

Den New Wave Profile-anslutna återförsäljaren Myshkin med bas i Karlstad gjorde ett starkt år och såg sin omsättning öka med 45,5 procent upp till 28,7 (19,7) miljoner kronor. Även rörelseresultatet ökade kraftigt och skrevs till 2,6 (0,1) miljoner kronor. I början av 2020 sjönk orderingången till följd av pandemin, och Myshkin beviljades permitteringsstöd. Men snart därefter ställde bolaget om sin verksamhet och lyckades på så sätt öka omsättningen, varpå man valde att betala tillbaka permitteringsstödet. Vidare så har man under året avyttrat ett helägt dotterbolag.O: 28,7 (19,7) R: 2,6 (0,1) M: 9,2 % (0,5 %) A: 7 (6) År: 2020jun W: www.myshkin.se

Annons

Strömberg förbättrade marginalen och slimmade organisationen

Av Branschkoll | 2021-02-17

Logistik- och distributionsföretaget Strömberg med sin bas i Huddinge söder om Stockholm, minskade försäljningen under året med 7 procent sett till hela koncernen. Anledningen uppges till störst del bestå av att upplagorna i varje uppdrag minskat. För att sänka kostnaderna har man bland annat minskat personalen med 17 personer vilket har lett till att resultatet stärkts väsentligt. Under året har man fått stöd från Tillväxtverket på 2,1 miljoner kronor. Verksamheterna i Norge, Finland och Danmark omsätter var och en mellan 7 och 9 miljoner kronor. Strömberg erbjuder lösningar för kommunikationsflöden och distribution och har ett omfattande lager samt en stor tryckeriverksamhet tillsammans med systemlösningar. O: 214,6 (230,9) R: 8,1 (3,7) M: 3,8 % (1,6 %) A: 121 (138) År: 2020aug W: strd.se

Ökningen efter förvärvet uteblev

Av Branschkoll | 2021-02-17

Tellogruppen som förvärvade Norrköpings Tryckeris kundstock 2019 låg fortsatt kvar på samma omsättning som föregående år. Den planerade ökningen uteblev och man skiver att ”trots förvärvet av kundstocken ligger omsättningen i nivå med föregående år”. Pandemin har ”påverkat företaget väsentligt”. Likviditeten har var ansträngd under året och rörelseresultatet skrev till minus 3,6 miljoner kronor. Personalstyrkan har minskats genom uppsägningar. Man startade under året ett nytt separat bolag för skylt och bilfoliering. O: 35,8 (35,4) R: -3,6 (-0,6) M: -10,1 % (-1,7 %) A: 17 (17) År: 2020jun W: www.tellogruppen.se