Logga in

Bokslutsrapporter

Teckenförklaring: O=Nettoomsättning, R=Rörelseresultat, M=Vinstmarginal (R/O), A=Antal anställda, År: Räkenskapsårets slut. Alla siffror i MSEK

Expo-producent växte kraftigt innan pandemin slog till

Storformatstryckeri skrev resultat i rött

Tryckeri ökade försäljningen – men mycket mindre än förväntat

Tryckeri halverade personalstyrkan

Papperstillverkare gick back med 27 miljoner

Expoaktör rusade i omsättning – lönsammaste året hittills

Upp och upp för Tryckservice

Sålde pizzakartonger och andra förpackningar för över 100 miljoner

Brandfactory höll försäljningen uppe trots rekonstruktionen – gjorde stora avskrivningar

Tryckeri ökade omsättningen – skrev resultat i rött

De tjänar storkovan på prepress och retusch

Växte med 40 procent – upprättade kontrollbalansräkning

Tryckeri tappade storkund – stark beredskap för att klara ”utmanande” 2020

Stockholmstryckeri fortsatt lönsamt – utvidgar verksamheten i och med flytt

Stor ÅF tappade 66 procent av försäljningen under tuffaste Corona-månaderna

Så här gick 2019 för Åtta.45 – Sålde stora tryckpressen före pandemin

Åtta.45 tappade drygt sex procent av försäljningen under 2019 och omsatte 420,9 (449,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet skrev till 5,2 miljoner kronor och i detta ingår "Realisationsresultat vid försäljning av tillgångar" med 8,9 miljoner kronor. Under året sålde man sin stora Heidelbergpress som man ersatte med en 50x70-press som flyttades från CA Andersson i Malmö vars konkursbo man köpte i december 2019. "Vi hade riktigt tur och fick den stora maskinen såld innan krisen", sa vd Erik Mauritzon till Branschkoll tidigare i år. I koncernredovisningen skriver man att hösten 2019 beslutades att lägga ned produktionen i Vårgårda och att enbart ha ett försäljningskontor i Alingsås. Under året har man jobbat med att anpassa verksamheten till den mindre marknaden och man skriver att "förutsättningarna för 2020 är riktigt bra". Under året beslutades om en ny plattform till e-handeln, som kommer att sjösättas under 2020. Soliditeten stärktes något till 25 (23) procent. O: 420,9 (449,5) R: 5,2 (4,0) M: 1,2 % (0,9 %) A: 196 (206) År: 2019dec W: www.atta45.se

Stockholmstryckeri minskade försäljningen och skrev resultat i rött

TMG omsatte 276 miljoner under 2019

TMG-koncernen tappade 13 procent av försäljningen under 2019 jämfört med året innan. Resultatet skrevs i rött till -7,9 miljoner kronor vilket gav en rörelsemarginal på -2,8 procent, visar det nyligen publicerade koncernbokslutet. Man skriver att man efter de satsningar och anpassningar som gjorts under 2019 "står väl rustad att möta marknadens krav på hög kvalitet och korta ledtider". Samtliga verksamheter minskade i storlek. Stockholmstryckeriet TMG Sthlm och byråverksamheten i TMG Push var de två bolag i koncernen som gjorde positiva rörelseresultat. Koncernens soliditet förbättrades något till 56 (52) procent. O: 276,0 (316,0) R: -7,9 (-0,6) M: -2,8 % (-0,2 %) A: 161 (171) År: 2019dec W: tabergmediagroup.se

Stockholmstryckerier förbättrade marginalen

Logistikbolag skar stort i personalstyrkan

Storformatstryckeri tappade omsättning och marginal men förbättrade soliditeten

Storbildsbolaget växte och förbättrade marginalen

Stabilt 2019 för Exakta som närmade sig halv miljard

Fortsatt förlust för stort digitaltryckeri som ökade försäljningen

Stabilt år för minskande EO

Justnu sålde grafska tjänster för 93 miljoner

Västkusttryckeri tuffar på

Starkt år för TB – snuddade vid 100 miljoner

Swedbag vände rött till svart – övervärde i tillgångarna

Uppåt för All-Media

Stark år för uppköpt trycksaks- och promotion-återförsäljare

Tryckeri etablerade sig i Stockholm – tappade marginalen

Starkt år för Tryckhuset i Stenungsund

Plastprint håller kursen med nya ägarstrukturen

Printoz fick raketstart – ökade med nästan 1.000 procent

Nilssons Tryckeri växte med 32 procent

Västkust-tryckeri ökade – resultatet påverkades negativt av kundförluster

Tryckeri minskade försäljningen

Malmötryckeri tappade marginal

Skriver ännu ett resultat i rött

Strömberg bytte affärssystem och VD

IT Grafiska ökar – ”konsolidering i branschen ger nya kunder”

Hot Screen gör ännu ett magiskt år – delar ut 25 miljoner

Skyltproducent med fortsatt stark lönsamhet gör rekordutdelning – flyttar både i Stockholm och Göteborg

Trycksaksförmedlare tappade större kund

Ultralönsamt tryckeri – marginalen klättrade över 40 procent

Teko-Tryck fortsatt väldigt lönsamt

Kanonår för Sweprod på Gotland

Kraftigt omsättningstapp för offsetleverantör

Klimatneutralt tryckeri ökade försäljningen – nådde 50 miljoner prick

Ljungbergs-koncernen gjorde nollresultat – fortsatt över 100 miljoner

Gigantprint ökade lönsamheten

Bred grafisk leverantör omsatte 50 miljoner

Tryckeri backade och gick back

Mindre Mälar-tryckeri bytte namn och gick back

Avisera förbättrade marginalen

Skyltmax fortsätter växa – gjorde stor utdelning även i år

Tvåsiffrig marginal för ett allt större Ala Tryck

Ala Tryck med sin bas i Vadstena ökade sin omsättning med 18,5 procent upp till 19,3 (16,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet skrevs till 2,1 (1,6) miljoner kronor. "Vi har väldigt många 'ben' att stå på med en tajt och effektiv organisation och vi löser mycket produkter /tjänster till våra kunder utanför vår box på ett smidigt sätt också. Sen har vi en stor kund som sakta växer och vi med dom", säger Ari Laukkanen på ALA Tryck i en kommentar till resultatet. O: 19,3 (16,3) R: 2,1 (1,6) M: 11,1 % (9,6 %) A: 8 (8) År: 2019apr W: www.alatryck.se

Kontorab förvärvade produktmediabolag med tryckeri

Bra år för Allduplo

Extremt lönsamt etikett- och dekaltryckeri – 27 procents marginal

Mediapool Print upplever hård prispress

Göteborgstryckeriet ser minskade volymer – fortsätter satsa på exklusiva trycksaker

Tupac satsar med ny utrustning och nya säljområden

Printeliten gör stabilt år

Tufft år för digitaltryckeri som gjorde ytterligare storförlust

Miljonförlust för tryckeri efter stor kund-konkurs och omstrukturering

Tappar kraftigt när största kunden slutar med trycksaker

Grafisk broker tappar fart – och marginal

Lenanders ökade och vände till svarta siffror – investerar mer i digitaltryck

Temo Mailer ökar – med fortsatt bra lönsamhet

Produktinsbyrå fortsätter tappa mark men är fortfarande lönsamt

Tryckeri fusionerade in dotterbolag – gick back och investerade

Kuvertleverantör ökade omsättning med över 50 procent

Edvard Schneidler sålde affärssegment – renodlar mot grafisk bransch

Förlust sista året för skylt- och dekorföretag

Bokslut: Tryckeri ökade 30 procent – investerade i bokbinderiet och köpte e-handelsbolag

Bokslut: Expansionsår för SDK – Tre förvärv gör dem störst i branschen

KGM fortsätter växa inom IT och utvecklar sin digitala infrastruktur

Aspuddens ökade omsättning med 30 procent

Markbladet Tryckeri ökade omsättningen – investerar i produktionen

Exakta närmar sig halv miljard – dubblade rörelseresultatet

Vinylleverantör fortsätter expandera

Storformatsleverantör ökade omsättningen markant

Primotek ökade försäljningen

Stabilt år med tillväxt för Marabu

Tryckpressleverantör tappade försäljning och lönsamhet

Röda siffror för tryckerikoncern 2018

Taberg Media Group växte med förvärv

Stockholmstryckeri omsatte 60 miljoner

Omsättningsrekord för företag inom marknadslogistik

Fortsatt tufft för uppköpt tryckeri

Tryckeri mindre lönsamt än vanligt

Storformatstryckeri tappade både omsättning och marginal

Bra år för Stockholmstryckeri – marginalen klättrade till tvåsiffrig

Danagårdlitho lönsamt igen – växte ytterligare tio procent

Leverantör ökade med 175 procent

Lönsamt tryckeri tillsatte ny vd – expansion och ökad försäljning i kikarsiktet

Skylt- och trycksaksleverantör minskade tvåsiffrigt

Bytte namn och ökade omsättningen