Bokslutskommuniké: Scandbook avslutade med ökning – skippar utdelning

scandbook

Scandbook ökade försäljningen något under 2014 till 169 (168) miljoner kronor. Resultatet låg i linje med året innan och slutade på 13,4 miljoner jämfört med 13,9 miljoner kronor 2013 (exklusive reavinst på 1,5 miljoner kronor).

Under Q4 ökade försäljningen med sju procent och den hänförs till den svenska marknaden som reagerat positivt på återtagningen av momsåtervinningen som man gjorde under 2014.

Fjärde kvartalet 2014 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 46,3 mkr (43,3 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 mkr (5,9 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 mkr (2,4 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,56 kr per aktie (0,72 kr)

Januari – december 2014 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 169,1 mkr (167,6 mkr)
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,4 mkr (15,4 mkr inkl reavinst om 1,5 mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 mkr (2,8 mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,65 kr per aktie (0,82 kr)
  • Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning (0,50 kronor) för år 2014, detta mot bakgrund av den kapitalintensiva satsningen i paradigmskiftande digital tryckteknik.

Åtta.45 investerar i ny plattform för digitaltryck – köper tre nya pressar

Åtta.45 investerar i flera inkjetpressar, en arkpress och ny mjukvara.

redaktionen@branschkoll.se

De köper Lenanders Grafiska

Stora förändringar i produktionen.

redaktionen@branschkoll.se

Startup bygger ny marknadsplats där företag kan byta till miljösmarta förpackningar

Ska bli länken som effektiviserar och automatiserar processen mellan förpackningsleverantörer och köpare. Målet är att hjälpa alla små och medelstora företag att byta till förpackningar som är bättre för miljön.

redaktionen@branschkoll.se

Industrigrupp förvärvar sin tredje etikett-aktör på kort tid – köper också in sig i Norge

Etikettmarknaden konsolideras ytterligare på den svenska marknaden.

redaktionen@branschkoll.se