Blåkläder stöttar häftiga Villazero

arbetskläder workwear blåkläder villazero kvinna
Ett bygglag av enbart kvinnor banar vägen för framtidens hus, som är helt klimatneutralt. Blåkläder

Villazero är ett häftigt byggprojekt i Borlänge där ett bygglag av enbart kvinnor har som mål att bygga ett helt koldioxidneutralt småhus i Borlänge.

Som ett led i Blåkläders hållbarhets- och jämställdhetsarbete så stöttar arbetsklädesproducenten projektet Villazero, som har initierats av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik. Projektet är unikt inte bara på grund av målet med noll klimatpåverkan, men också då bygglaget består av enbart kvinnor, skriver man i ett pressmeddelande.

– Väldigt många pratar om hållbarhet och jämställdhet, men det saknas oftast handling. Vi som ligger bakom Villazero fick möjlighet genom samverkan att kunna genomföra projektet fullt ut och inte bara teoretiskt och det betyder väldigt mycket för alla oss som ligger bakom det, sägerGabriella Hagman som är vd för Mondo Arkitekter och en av initiativtagarna till Villazero.

Trä trä trä

Huset byggs till stor del i trä, istället för betonggrund använder man just trägrund samt organisk isolering och trätak.Villan har projekterats för att klara certifieringen NollCO2 enligt Sweden Green Building Council samt Svanens kriterier.

– Villazero är ett utbildningsprojekt, dels vill vi lära oss själva och dels vill vi även sprida kunskapen utåt och påverka. Målet med projektet är att husbygget ska bli koldioxidneutralt och att vi ska få ut mer kvinnor i branschen, vilket vi redan har fått prov på att vi kan. Vi vill berätta vad fördelarna med att bli mer jämställda är och att det innebär att det blir bättre för alla, för arbetsmiljön och för lönsamheten i företagen, säger Gabriella Hagman.

Trägrunden läggs till Villazero.
Annons

Service Point köper Holmbergs

Den internationella koncernen Service Point Solutions har köpte Holmbergs i Malmö. Här kommer en första sammanfattning av den information som finns kring affären.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Holmbergs i Malmö får ny ägare

Mer information om affären och företagen finns här: ServicePoint köper Holmbergs

Pressmeddelande 2011-01-21

Holmbergs i Malmö har precis lagt sitt bästa år någonsin bakom sig. Med en omsättning på ca 125 miljoner är 2010 företagets mest framgångsrika år. För att kunna driva verksamheten vidare i samma goda anda och för att kunna expandera ytterligare, både nationellt och internationellt, är en försäljning av företaget ett naturligt och klokt steg.

Ny ägare till Holmbergs i Malmö AB är Service Point Solutions, S.A., ett internationellt börsnoterat företag, med huvudkontor i Barcelona, Spanien. Service Point Solutions, S.A. har ca 2 400 anställda i nio länder. Verksamheter finns i USA, England, Tyskland, Norge, Belgien, Holland, Frankrike och Spanien. Man ser Skandinavien som en mycket attraktiv tillväxtmarknad. För ca fem år sedan blev man ägare till Allkopi i Norge och vill nu alltså ta nästa steg i en mycket kraftig nordisk expansion.

Ägarbytet innebär att Jimmie Holmberg behåller sin position som Holmbergs VD och att han kommer att få en chef samt att ekonomiavdelningen kommer att rapportera till ett huvudkontor. I övrigt ser vi inga förändringar i det dagliga arbetet för de allra flesta av oss. Men vi kommer självklart att ha krav på oss att växa och utveckla affärer med befintliga och nya kunder.

Vi ser ägarbytet som något oerhört positivt och vi hoppas så klart på fortsatt fina samarbeten med såväl kunder som leverantörer.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Väljpapper.se ska stärka papperets miljövänliga image

Inspiration som ska stärka pappersbaserad kommunikation börjar komma allt mer. Här är en skön film från Skogsindustriernas satsning väljpapper.se.

På webbplatsen, som just nu fokuserar på förpackningar av papper, finns information om forskning inom området men också en del exempel på nya produkter.

”Att gå över till pappersbaserade förpackningar är ett hållbart och långsiktigt val” säger man i filmen.

ARVE Error: need id and provider
redaktionen@branschkoll.se
Annons

JCDecaux stämmer staten för reklamskatten

Enligt JcDecaux, som varje år betalar mellan 15 och 30 miljoner i reklamskatt, så strider skatten mot mot EU-rätten. Nu stämmer man Svenska staten för att försöka snabba på avskaffandeprocessen.
Regeringen har länge sagt att man vill avskaffa skatten och i sin senaste budget skriver man att ”Regeringen anser, liksom tidigare, att den resterande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen har dock, till följd av den stora osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, fortsatt att prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten”.

Dagens Media upper att JCDecaux i sin stämningsansökan skriver att ”det inte längre finns några skäl till att ta ut reklamskatt”.

Den snedvrider konkurrensen och dessutom är några av av de största annonsmedierna skattefria (tex tv och internet).

– Vi har ju uppvaktat regeringen sedan 2006. Alla har ju varit överens om att avskaffa skatten men vi har märkt att det inte finns något intresse från regeringen av att ta bort den. Det är en orättvis skatt som slår snett, säger Magnus Heljeberg till Dagens Media.

Fakta om reklamskatten

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Skattesatsen är 8 % utom i fråga om annons i periodisk publikation, där den är 3 %. För annons i annonsblad, katalog eller program tas skatten ut med 8 % även om publikationen är periodisk. Skatten beräknas i princip på ersättningen för den skattepliktiga prestationen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

18 procent upp i medieinvesteringarna 2010

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Sveriges 20 största annonsörer 2010

Sveriges 20 största annonsörer 2010, enligt Sifo Reklammätningar.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo

Fälth & Hässler avvecklar tryckeriet i Värnamo men marknadsföring och försäljning blir kvar på orten. Anders Ekberg, vd och ägare, uppmanar de anställda att söka nya jobb utanför branschen.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Priset på dagstidningspapper ”rusar”

De svenska tidningsförlagen är klara med sina förhandlingar – och prishöjningen ligger mellan tio och tjugo procent.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Nyckeltal för Internet 2010

Internet utvecklas i snabb takt men det är svårt att överblick och förstå vidden av denna utveckling. Lite enklare blir det kanske om man får lite siffror som referenser.

redaktionen@branschkoll.se
Annons

Standard för att mäta branschens miljöpåverkan – klar 2012

En arbetsgrupp inom ISO arbetar just nu med ett förslag på hur man ska mäta koldioxidutsläpp för trycksaker.

redaktionen@branschkoll.se
Annons