Åtta.45 bygger tratt för tryck

– Mjukvaran är allt när Åtta.45 växer med digitaltryck

Man är ett av Sveriges största tryckerier och är mitt i arbetet med att kraftigt automatisera både beställnings- och produktionsprocesserna. Med ett nytt affärssystem som integreras med marknadsportalen skapar man en tratt där kunderna bokstavligen bara ”droppar” sina tryckfiler – sedan ska allt vara automatiserat från offert och beställning hela vägen fram till leverans, fakturering och uppföljning.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Delkomponenterna finns redan på plats och har tagits fram parallellt under de senaste åren. Sista steget är att koppla ihop alla delar till ett sammanhållet flöde. Fokus ligger på att hantera så många jobb som möjligt oavsett tryckmetod för att kunna konkurrera med prisbilden och snabbheten hos de växande internetbaserade tryckerierna.

– Det måste bli fler jobb som går via nätet, via prislistan och direkt till beställning, säger Erik Mauritzon som är vd för Åtta.45 i Stockholm.

Samtidigt satsar man, efter lång tid av planering, på crossmedia och vill bli mer konsultativ i sin relation med kunderna.

Flöden, flöden, flöden

Det var 2008 som Åtta.45 letade efter en lösning för att få in jobben mer automatiserat. Man hade tidigare köpt in ett verktyg för web-to-print men kom aldrig igång ordentligt och vid denna tidpunkt såg man tydligt att ett effektivare inflöde av jobb skulle förbättra ekonomin radikalt. Projektet slutade med att man köpte in marknadsportalen HaiKom och även en Igen4 från Xerox.

– Sedan dess har det varit en lång resa med olika leverantörer men vi har idag landat i en bra mix av mjukvaror berättar Erik Mauritzon.

För att kunna hantera sina kunders alla tryckjobb, det daglig och det speciella, utan att för mycket resurser måste läggas på manuell hantering krävs att flödena hela tiden utvecklas.

Nu ska beställningsportalen HaiKom, som Åtta.45 kallar för Tryckplus, integreras med affässystemet. Eftersom HaiKom är byggt öppet och har ett väl dokumenterat gränssnitt är det relativt enkelt att göra nya saker berättar Lennart Nyfeldt, som är utvecklingschef på Åtta.45.

– Det som står närmast runt hörnet är dynamisk prissättning där kunderna laddar upp ett dokument som ska tryckas och får tillbaka ett pris direkt, berättar Lennart Nyfeldt.

Digitaltrycket växer kraftigt med flytande brytpunkter

Digitaltrycket utvecklats snabbt och är idag en lönsam och integrerad del av tryckeriet. Under 2013 installerades två nya Xerox Igen 150 av Primotek och sedan tidigare har man också en Xerox Color 1000 som används till specialapplikationer.

Digitaltrycket ökar kraftigt och varje månad slås nya volymrekord. Detta innebär att det som tidigare hanterades av få personer nu växer och blir mer och mer likt offset med ett mer industriellt flöde.

Offset står fortfarande för den största delen av verksamheten men det handlar enligt Erik Mauritzon om att man vill ha så korta jobb som möjligt. Det är enligt honom svårt att tjäna pengar när pressarna bara står och rullar. I det nya tryckeriet, som byggs under året, räknar man med att göra fem-sex intag per timme i offsetpressarna. Så digitaltrycket får allt större konkurrens från offset.

Det som är den största skillnaden med de nya digitala tryckpressarna är den kraftigt ökade produktiviteten – det är fram för allt tiden för att ställa om mellan olika jobb som har minskats ordentligt och detta ligger helt i linje med Åtta.45s tankar om att få igenom så många jobb som möjligt.

– Men vi försöker inte driva brytpunkterna åt något håll – det är kostnaden för varje enhet som bestämmer var ett jobb ska tryckas, säger Erik.

Men det finns en aspekt där offset inte hänger med hos oss idag.

– Måste vi leverera samma dag så ryker offset, säger Erik Mauritzon.

Tar betalt för allt

Åtta.45 tar betalt för allt man levererar vilket innebär att man till exempel tar ut en månadsavgift för sin marknadsportal.

– Vi påvisar att kunden tjänar pengar och därför tar vi betalt per månad för marknadsportalen, säger Lennart.

– Varje del måste stå på egna ben och vi måste bevisa att vi ska få trycka på samma sätt som att få sälja systemen. Kunden har valfrihet att gå här i från när som helst, fortsätter Erik.

I ateljén görs mycket original och formgivning för kunderna och även här har man mycket att vinna på automatisering. Mallverktyget i HaiKom används av ateljén för att effektivt ta fram original för tryck och detta är jobb som man också tjänar pengar på.

Abonnerar på ny crossmedia-tjänst

De flesta större tryckerier har redan investerat i verktyg för crossmedia för att hjälpa kunderna att kommunicera parallellt i flera kanaler. Men Åtta.45 har väntat eftersom man inte har hittat rätt i hur man ska ta betalt för tjänsterna och för att man inte hittat ett verktyg med för dem rätt affärsmodell.

– Investeringen har varit alldeles för stor för oss eftersom vi inte har hittat rätt i hur vi ska ta betalt från våra kunder. Det kanske låter självklart, men du måste veta varför du ska ha ett system innan du köper det och därför har vi väntat, säger Peter Carlén som är ansvarig för crossmedia-satsningen på Åtta.45 och ingår i ett teknikteam på tre personer.

Men nu har man tecknat ett avtal med Primotek om att använda verktyget Segmatix för crossmedia-projekt. Affärsmodellen bygger på att man köper mjukvaran som en tjänst och driften sköts av Primotek. Åtta.45 köper alltså tillgång till systemet för varje enskilt projekt man startar. Den initiala investeringen sker endast i utbildning av säljare och de som ska producera kampanjer. Eftersom allt driftas av leverantören behöver man inga egna servrar eller programlicenser.

Man ser många utmaningar i att lyckas med crossmedia-lösningar och för Åtta.45 är satsningen på crossmedia ett sätt att vidga kontaktytorna.

– Vi kommer inte att göra allt själva inom crossmedia utan måste samarbeta med byrån, säger Peter Carlén. Men det gäller att ha tillräckligt med kunskap för att kunna ställa rätt frågor.

Ett problem när man ska sälja crossmedia tycker Peter Carlén är att kunden har svårt att se vad det kommer att kosta.

– Crossmedia måste paketeras hårt så att man ser från början vad det kostar, avslutar Peter.

Tryckarna avgör kvaliteten

I digitaltryckeriet, som är den del av företaget som verkligen behöver mer plats, styrs allt av två operatörer sedan fem år tillbaka. De har sett förändringen i hur pressarna har utvecklats i både kvalitet och produktivitet.

– Förr behövde vi anstränga oss mycket mer för att få bra kvalitet, säger Matilda Kock, som är en av operatörerna på digitaltryckeriet på Åtta.45.

Enklare variabeldata som adressering och numrering är relativt vanligt idag. Men de mer avancerade individanpassade trycksakerna förekommer mer sällan.

– Ungefär 20 procent av alla jobb har någon form av variabla element berättar Sasa Gicic, operatör på digitaltryckets prepressavdelning.

Att få det digitala trycket att fungera bra var svårt från början men när man väl hittade rätt personer, med en vilja att få det att bli bra, var det mycket som föll på plats, enligt Erik Mauritzon om de anställda på digitaltrycket. De gör ett fantastiskt jobb på en avdelning som vi ser växer mer och mer.

Primotek och Åtta.45

Johan Rise, Primotek och Erik Mauritzon, Åtta.45
Johan Rise, Primotek och Erik Mauritzon, Åtta.45

En gemensam nämnare för både tryck och arbetsflöden har sedan 2008 varit det som idag är den fristående leverantören Primotek. Då var det Xerox – som för två år sedan ”knoppade” av den svenska försäljningen av ”production printing” till nystartade Primotek.

Alla inblandade – från de som ansvarar för digitaltryckeriet till vd – är glada för samarbetet med Primotek.

– Viljan att lösa problemen har funnits hela tiden – annars hade vi inte suttit här idag, säger Erik. De har hjälpt oss att få till många viktiga delar för att vår vision ska bli verklighet.

Denna artikel är skriven av Primotek och publiceras som en del av projektet ”Öppet innehåll”.

Pulpac visar upp första produktionslinjen – ”Dry molded fiber är redo för marknaden”

redaktionen@branschkoll.se

AR Packaging och Pulpac utökar sitt partnerskap

redaktionen@branschkoll.se

Motala steppar upp platsåtervinningen – inför dygnet-runt-sortering

redaktionen@branschkoll.se

Inspireras av två aktörer som tillverkar plast från havsråvara

Fiskrens och alger blir till plast.

redaktionen@branschkoll.se