Återvinning förpackningar

[wpdatachart id=1]
Källa: SCB och Naturvårdsverket.