Är Alibaba en konkurrent till Europeiska tryckerier

(Bild: www.alibabagroup.com)

Alibaba, ”Asiens Amazon”, fortsätter växa i rasande takt och på senaste tiden har de satsat allt mer på sitt print-utbud.

Amazon gav sig för inte allt för länge sedan in i tryckeribranschen, kanske främst genom Amazon Merch där de trycker på kläder. Något som Branschkoll skrivit om flera gånger, bland annat här. Och även om Amazon och Alibaba har lite annorlunda affärsmodeller och opererar i varsin del av världen, där Alibaba framförallt har Kina och vissa andra delar av Asien som sin huvudmarknad, så ställer sig Bernd Zipper sig följande fråga i en artikel i Beyond Print:

Är det avståndet mellan den asiatiska e-handelsjätten och den europeiska marknaden verkligen så stort, eller kommer billiga trycksaker som du kan beställa online förr eller senare skölja över den europeiska marknaden, trots att dessa produkter uppfattas ha extremt lång leveranstid?

Sökningen ”business card printing” på Alibaba.com visar upp 82.671 träffar, samma sökning på Amazon.com ger 1.000 träffar, varav många inte är relevanta.

Tre olika träffar från sökningen ”business card printing” på Alibaba. Bild: Alibaba.com

Om jag endast söker på ”print” utan att avgränsa mig får jag upp över 17 miljoner träffar. Allt från böcker till posters och industriella printers.

I artikeln så listar Bernd Zipper de inslagen i Alibabas print-utbud som han tycker sticker ut och som han således menar är en indikator på hur pass konkurrenskraftiga de är gentemot europeiska bolag. Bland de som pekas ut finns:

  • Ett väldigt stort utbud av olika produkter
  • Det är enkelt att hela avgränsa sin sökning lager för lager , genom att välja material, hårdvara, användningsområde, region, certifikat och så vidare.
  • Det finns det ingen möjlighet att personifiera dina produkter genom programvara, ofta direkt i webbläsaren, som vi blivit så vana vid i Europa.
  • Däremot kan du göra dina produkter mer personliga i nästa steg av beställningen när du har valt din produkt. Då kan du bland annat ladda upp mallar och bilder.
  • Leveranstiden sätts vanligtvis till mellan 8-38 dagar, beroende på vad du beställer och av vem.
  • Zippers slutsats är att Alibaba, trots sitt breda och ibland väldigt billiga utbud, inte utgör något hot mot den europeiska marknaden i dagsläget.

– Europeiska tryckare behöver inte vara alarmerade över Alibabas nuvarande utbud, trots att de har ett brett utbud så lämnar orderprocessen och leveranstiden fortsatt mer att önska. Tryckare ska dock inte underskatta det Alibaba håller på med, för e-handelsjätten fortsätter att expandera, säger Bernd Zipper.

Alibaba växer i Europa

En annan sak Zipper vill uppmärksamma är att Alibaba även växer i Europa, med sina befintliga kontor i Europeiska metropoler, samt redan planerade logistik-centers. Och förutom tillväxten i Europa så växer bolaget både på höjden och på bredden, i en på snudd till exponentiell takt. Förutom e-handel så har de dessutom en väldigt framgångsrik molntjänst och en egen betaltjänst ”Alipay”.

De har dock inte någon egen kryptovaluta ännu, trots att det finns ett ”Alibaba-coin”, som e-handelsjätten försökt stämma till ett namnbyte utan någon framgång.

Zipper avslutar med att konstatera att Alibaba kommer fortsätta växa och att det i framtiden är fullt möjligt att Alibaba kommer kunna konkurrera med Amazon och andra europeiska print-aktörer. Men inte i dagsläget på grund av deras långa leveranstider, deras relativt krångliga köpprocess och för att de till skillnad från Amazon – som har egna produkter – endast är en broker.

Bong och Hamelin bildar kuvertjätte

Bong Ljungdahl och Hamelin har ingått ett avtal som innebär att Bong Ljungdahl går samman med Hamelins kuvertdivision. Efter sammanslagningen kommer det nya bolaget ha en omsättning på cirka 3 500 miljoner kronor och omkring 2 400 anställda. Bolaget namnändras samtidigt till att fortsättningsvis heta enbart Bong och kommer att vara fortsatt noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Bong och Hamelin har sedan 2004 samarbetat i en strategisk allians och tar nu nästa steg för att skapa ett starkt europeiskt företag med goda tillväxtmöjligheter. Genom sin geografiska täckning kommer det nya företaget att kunna möta behoven hos stora paneuropeiska kunder samtidigt som den bredare produktportföljen medför ett mer komplett erbjudande till samtliga kunder.

Detta skriver bolaget i ett pressmeddelande.

redaktionen@branschkoll.se

A-Com skapar nytt affärsområde kring analys, strategi, IT och kommunikation

A-Com förvärvar Resight och ActionBase – bildar nytt affärsområde kring CRM.

Efter affären äger A-com hundra procent av analysföretaget ActionBase samt beslutsstödsföretaget Resight.

Bolagen kommer att ingå i A-Coms nya affärsområde CRM tillsammans med relationsmarknadsföringsbyrån Trackster. Det nybildade affärsområdet erbjuder en helhetslösning inom CRM med kompetens inom analys, strategi, IT och kommunikation.

– Redan nu ser vi att den befintliga omsättningen för affärsområdet ökar med 30-35 MSEK under 2011, under samma period räknar vi med att resultatet påverkas positivt med runt 5 MSEK, säger Martin Hultqvist, vice VD för A-Com och affärsområdesansvarig CRM.

Förvärven skall godkännas av en extra bolagsstämma i A-Com AB vilken beräknas avhållas under slutet av oktober månad.

A-Com omsätter cirka 187 miljoner SEK och har cirka 130 medarbetare. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX (f.d. Stockholmsbörsens O-lista) sedan 1999

Om Resight

Resight är ett tjänsteföretag som erbjuder lösningar och konsulttjänster inom nästa generation av beslutsstödsprocesser samt kund- och marknadshantering. Vi utgår från affärsmöjligheterna mellan våra kunder och deras kunder.

”Jag har länge saknat ett företag med en helhetssyn på CRM och som kan leverera tjänster inom hela spannet från strategi till operativt genomförande” säger Staffan Magnehed, CRM-ansvarig Folksam på www.resight.se.

Webb: www.resight.se

Om ActionBase – Marketing Technology

ActionBase är ett konsultföretag inom operativ och analytisk CRM, vilket innebär att med hjälp av databasanalys och statistiska metoder hjälpa företag med stora kunddatabaser att effektivisera förvärv av nya kunder samt maximera livstidsvärdet av existerande kunder.

Webb: www.actionbase.se

redaktionen@branschkoll.se

Ranhammar förvärvar Beli Kartong

Ranhammar stärker sin position inom den grafiska industrin genom att förvärva 100% av aktierna i Beli Kartong i Spånga. Beli Kartong har idag 7 anställda. Tillskottet gör att Ranhammars personalstyrka nu uppgår till 31.
– Syftet med sammanslagningen är att skapa en ännu starkare och ännu bredare produktionsbas. Vi kommer också att ytterligare kunna effektivisera processerna för att kunna tillmötesgå branschens krav på led- och leveranstider, säger Ranhammars Lennart Jernfast.

För vissa avdelningar planerar man att gå upp på tvåskift och nyinvesteringar i maskinparken görs för att ytterligare att korta ledtider. Bland annat är Stockholms första laserskärare med tillhörande automatisk bockmaskin snart på plats. Laserutrustningen skall ersätta den gamla tekniken för att tillverka stansformar till kartongprodukter.

Genom en nyemission går Beli Kartongs ägare och VD Lena Hultberg in som delägare i Ranhammar med motsvarande en ägarandel på 20%. Niklas Hultberg tilldelas en ägarandel motsvarande 5%.

redaktionen@branschkoll.se

Storägare i Elanders säljer – inte överens med Carl Bennet AB

Latour, en av Elanders största ägare (20%), har börjat sälja av sina aktier. Anledningen är att man inte tycker att den pågående nyemissionen är det bästa sättet för Elanders att gå framåt.
– Vi tycker inte det här sättet är attraktivt, vi har föreslagit en del andra möjligheter att göra en del av de här åtgärderna. Men vi har inte fått gehör för det och då väljer vi att sälja en del istället”, säger Latours vd Jan Svensson till Nyhetsbyrån Direkt.

På frågan om aktieförsäljningen är början på ett totalt utträde ur Elanders för Latours räkning svara Jan Svensson Nyhetsbyrån Direkt att ”aktien är svårsåld”. I övrigt kommenterar Jan Svensson inte pågående aktiviteter.

2010 kommer att bli ett stort förlustår för Elanders som har lagt sin prognos på minus 110 miljoner för helåret.

Latour har ännu inte beslutat sig för om man kommer att teckna sin del av den pågående nyemissionen. På E24 skriver man att ”Utspelen om att Latour sannolikt inte ska delta i den kommande nyemissionen, som är helt garanterad av Carl Bennet, får nog ses som en del i ett långvarigt spel de båda emellan.” (Mellan Carl Bennet och Gustaf Douglas som äger Latour. red anm.)

E24 skriver mer om detta – ”Latour säljer i Elanders efter konflikt med Bennet” och ”Ny strid mellan Carl Bennet och Gustaf Douglas”. Likaså di.se. under rubriken ”Finansmän i bråk om Elanders”.

redaktionen@branschkoll.se