4evergreen – en ny allians för fiberbaserade förpackningar

4evergreen är en ny industriallians för aktörer inom fiberbaserade förpackningar. Bland medlemmarna finns flera tunga namn inom förpacknings- och pappersindustrin.

– Det är dags att agera nu, vår industri har redan en stark historik av miljövänliga prestationer och återvinning men vi siktar högra än så. Vi driver en förändringsprocess genom hela ekosystemet mot nästa nivå av cirkularitet. 4evergreen kommer vara platsen där hela industrin kan samarbete för förändring, säger Jori Ringman, vd för Cepi, i ett pressmeddelande.

Alliansens mål sägs vara att öka kännedomen om fördelarna med fiberbaserade förpackningar, verka för lagstiftningar inom EU för produktdesign och återvinningslösningar som främjar fiberbaserade förpackningar.

Bland de grundande medlemmarna hittar vi bland annat: Ahlstrom Munksjö, Stora Enso, Smurfit Kappa, Sappi, Metsä Board, UPM, Billerudkorsnäs, Huhtamäkioch Tetra Pak.

4evergreen tar gärna emot fler medlemmar. Mer om det kan du läsa här.

Branschkoll växer med nytt bevakningsområde

Idag lanserar Branschkoll sin senaste satsning – “Pack & Etikett” – omvärldsbevakning för branscherna förpackning och etikett.

redaktionen@branschkoll.se

Packnorth: Tre förpackningstrender från Afry

redaktionen@branschkoll.se

Rapport från en digital förpackningsmässa

redaktionen@branschkoll.se

Kraftliner-priset går upp

redaktionen@branschkoll.se