Logga in

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

Användarvillkor för branschkoll.se

1. Allmänt
Tjänsten som levereras på webbplatsen branschkoll.se benämns ”Branschkoll” och levereras av Branschkoll Sverige AB (organisationsnummer 556878-1925). Genom att Användaren besöker webbplatsen accepteras dessa villkor.

2. Tjänsten
Tjänsten förser den grafiska branschens beslutsfattare, den grafiska branschens professionella kunder och andra intresserade med relevant information om den grafiska branschen och dess utveckling. Tjänsten består av information som levereras till Kunden via e-post och via webbplatsen branschkoll.se. Med en betald prenumeration kan Användare dessutom få tillgång till mer fördjupad information och då gäller särskilt avtal.

3. Tillgänglighet och användande
Informationen som levereras i Tjänsten får inte spridas utan tillstånd från Branschkoll Sverige AB. All spridning ska godkännas i förväg av Branschkoll Sverige AB genom en skriftlig förfrågan. Branschkoll Sverige AB anlitar underleverantörer för att göra Tjänsten tillgänglig via e-post och internet. Branschkoll Sverige AB garanterar tillgång till Tjänsten i linje med de avtal som finns mellan Branschkoll Sverige AB och dess underleverantörer.

4. Lagring av data och personuppgifter
Användaren accepterar att Branschkoll Sverige AB lagrar och analyserar statistik över användandet i syfte att förbättra Tjänsten samt hitta eventuellt olovligt användande. Mer information om hur kakor, s.k. cookies används finns på branschkoll.se/cookies/

5. Ansvarsbegränsning
Branschkoll Sverige AB ansvarar inte för skador som uppstår med anledning av användandet av Tjänsten och dess innehåll. Branschkoll Sverige AB ansvarar inte heller för skador som kan uppstå för företag på grund av publicerad information. Branschkoll Sverige AB ansvarar inte för eventuell skada som Branschkoll Sverige AB eller anlitad underleverantör orsakar Användare. Branschkoll Sverige AB ansvarar inte för eventuella felaktigheter som publiceras om de inte uppstått på grund av grov vårdslöshet. Om en felaktighet upptäcks och påtalas för Branschkoll åtar sig Branschkoll att så fort som det är möjligt rätta den felaktiga informationen samt att publicera en rättelse.