Logga in

Bokslutsrapporter

Teckenförklaring: O=Nettoomsättning, R=Rörelseresultat, M=Vinstmarginal (R/O), A=Antal anställda, År: Räkenskapsårets slut. Alla siffror i MSEK

Displaygrossist ökade efter tidigare tapp

PÅ Media förbättrade resultatet

Stort tidskriftstryckeri vände mångåriga förluster till vinst

Logistikbolag med eget tryckeri ökade försäljningen

Arkitektkopia dubblerade resultatet

Tappade en miljon i försäljning

Extremt lönsamt med reklam på bilar

Mångmiljonförlust för Boråstryckeri

Fortsätter öka – Screenbolaget och Realtryck gick över 100 miljoner kronor i omsättning på grafisk produktion

Sålde kuvert för 36 miljoner – förbättrade marginalen

Säljer personligt tryckta almanackor med hög marginal

Broker fortsätter tillväxtresa

Stort tapp för tryckeri i Östergötland

Stockholmstryckeri investerade stort och sänkte marginalen

Gjorde 361.000 kronor i vinst – delade ut 3,5 miljoner

Bra marginal för Göteborgsbolag som tappade omsättning

Åtta.45 växte med 53 procent

Små förändringar för Ängelholmstryckeri

Dalatryckeri förvärvade lönsamt förlag

Tiomiljonerstryckeri kopierade förra året

Gick över miljarden i försäljning – fick sin första t-shirt-miljonär

Startade bifirma och förbättrade resultatet med 500 procent

ÅJ Distribution förbättrade lönsamheten till tvåsiffrig marginal

Logistikbolaget ÅJ Distribution sålde för 62,2 (63,0) miljoner kronor och förbättrade rörelsemarginalen till över tio procent. Man skriver att resultatet "infriade förväntningarna". Under året har nya kunder kommit in – bland annat Swedish Match, Glaxo Smith Kline (GSK) och Alcon. Har beslutat att i år dela ut 3,9 (3,5) miljoner kronor i aktieutdelning. O: 62,2 (63,0) R: 6,4 (6,2) M: 10,3 % (9,9 %) A: 48 (57) År: 2017dec W: ajdistribution.se

Ökade förmedlingsverksamheten kraftigt

Tryckeri omsätter 30 miljoner med förvärv

Tryckeri- och logistikbolag tappade efter flera års uppgång

Förmedlade trycksaker för 9,4 miljoner

Skånetryckeri sålde för tio miljoner

Pennleverantör gick minus med 700.000

Fortsatt bra marginal för Stockholmstryckeri

Förmedlare fortsätter tappa omsättning

Vände till svarta siffror men lönsamheten är låg

Smålandstryckeri levererar fortsatt hög lönsamhet

Logistikkoncern tappade lönsamhet – nytt sälj och nya avtal ska vända kurvan

Storformatstryckeri tappade försäljning

Sista året med kuvert – sex miljoner i förlust

Föll till 110 miljoner i försäljning – bytte namn

Skövdetryckeri vände till plus

Nilssons i Bjärnum ökade – behöll bra marginal

Fokuserande tryckeri ökade försäljningen – anställde sälj- och marknadschef

Tryckerikedja nådde 90 miljoner – förvärvade konkursbo och två andra tryckerier

Tryckeri med promotionverksamhet förbättrade marginalen till 19 procent

Positivt år för Skåneföretag – försäljningen upp 2 miljoner

Mångmiljonförlust för växande grafisk koncern

Trycksaksförmedlare halverade omsättningen

Fortsatt ökning för Tryckorit i Stockholm

Tryckeri bromsade upp försäljningsfall

Prinfowelins i Örebro vände resultatet

Skyltfabrik ökade försäljningen och gav god marginal

Grafisk leverantör ökade kraftigt – nära 200 miljoner i försäljning

Skånetryckeri prickade nollan

Skylttillverkarens andra år i rad utan lönsamhet

Stockholmstryckeri växte för fjärde året i rad

Norrlandsföretag växte med 23 procent

Transfertryckeri ökade marginalen trots oförändrad omsättning

Fortsatt tillväxt och hög lönsamhet för Powerinit

Grafisk broker köpte för 4,5 miljoner

Nystartat skyltföretag sålde för nästan 10 miljoner

Eventbyggare växte till tio miljoner

Storformatstryckeri bytte namn

Lönsamt och snabbväxande inom förpackningsproduktion

Profiltryckeri delade ut 6 miljoner

Största förlusten hittills för Skånetryckeri – gick under 100 miljoner

Norrlandstryckeri vände negativ trend

Kph håller kursen

Billes växte till 230 miljoner

Etikettryckeri förbättrade marginalen

Offsetpressleverantör ökade med 49 procent

Tryckeri växte kraftigt med förvärv

Lönsam retuschbyrå fortsätter med stor utdelning – kan tappa största kunden

Olsson & Co växte – satsar stort på hållbarhet och glädje

Stabilt för tryckeri i Linköping

Förlust för bokbinderi på västkusten

Bra år för Plastprint som förbättrade rörelseresultatet

Kontorstrycksleverantör ökade försäljningen och förbättrade lönsamheten

Femte året med minusresultat

Svenskt tryckeri i Baltikum ökar igen – men gick back

Visutech ökade försäljningen kraftigt

Tufft år för grafisk koncern i omställning

Tufft för displayproducent – som startade nytt nischbolag

Scandraft fortsätter växa

Efter konkursen – 88 jobb kvar

Växte med förvärv – skrev resultat i rött

Visitkortspecialist förbättrade lönsamheten

Hot Screen fortsätter kombinera tillväxt med hög lönsamhet

Tryckerikoncern gick över 100 miljoner

Ljungbergs Tryckeri i Klippan gick tillsammans med bokbinderiet och förvärvade NSO över hundra miljoner kronor i försäljning. Tryckeriverksamheten i Ljungbergs Tryckeri tappade en dryg miljon i försäljning men förbättrade marginalen något till 3 procent. Klippans Bokbinderi växte under året med sex personer från NSO och omsättningen ökade från 7,4 till 10,6 miljoner kronor. Utvecklingen av marknadsportaler ligger i ett mindre separat bolag som omsatte drygt två miljoner kronor. Norra Skåne Offset (NSO) som förvärvades under året har förlängt bokslutsåret – men omräknat till 12 månader tappade man runt fem mkr i försäljning. Produktionen i NSO har flyttats till Klippan. Totalt växte koncernen med 13 procent och försäljningen landade på 107 (95) miljoner kronor och rörelseresultatet sjönk till 3 (6) miljoner kronor. O: 106,9 (94,9) R: 3,0 (6,3) M: 2,8 % (6,7 %) A: 85 (66) År: 2017apr W:www.ljungbergs.se

Fortsatt knapp marginal för västkusttryckeri

Tungt år för Aros bokbinderi – ”bolaget går med vinst igen”

Nystartat tryckeri växte kraftigt

Tryckeri i Skåne ökade lönsamheten kraftigt

VD-byte på stor grafisk leverantör

Sandstens förbättrade lönsamheten

Nedåt för norrlandstryckeri

Ökade försäljningen

Grizzly ökade

Skylttillverkare tappade marginal

Digitalt kartongbolag lyfter inte

Tryckerikoncern förbättrade resultatet – fick skadestånd av leverantör

Eventproducent investerade i nytt affärssystem

Grafisk producent och förmedlare byggde ut